A borsó hatékonysága kocák, malacok és hízók takarmányozásában

Borsó

Ide jön a szövegEgy lengyel kutatók által az Animal Production Science-ben megjelentetett tanulmány szerint a színes virágú borsófajták sikeresen helyettesíthetik a szójabab egy részét a sertéstáplálás teljes ciklusában. A kutatás két borsófajta, egy fehér virágú (Tarchalska) és egy színes virágú (Milwa) teljesítményét vizsgálta kocák és utódaik takarmányozásában. Egy takarmánykiegészítő enzim (Ronozyme VP) hatása szintén meghatározásra került. Az állatok teljesítményét, a karkasz és a hús minőségét standard módszerekkel vizsgálták.

A kocák testtömegében, a született malacok számában és az alomtömegben nem volt szignifikáns különbség a kezelések között. Az elválasztást követően a malacok testtömeg-növekedése minden csoportban hasonló volt. A hízlalási időszak alatt a Milwát kapó sertések testtömeg-növekedése jelentősen nagyobb volt a Tarchalskával tápláltakhoz képest. A kontrollcsoportban a testtömeg-növekedés köztes volt. A kiegészítő enzim nem javította a testtömeg-növekedést.

A fehérje (valamint a növekedési időszakban a nyersrostok és az N-mentes kivonható anyagok) emészthetősége magasabb volt a Milwával táplált állatoknál, mint a Tarchalskát kapók között.

A karkasz vizsgálata során nem volt jelentős különbség a csoportok között, kivéve a sonkában lévő hús mennyiségét, amely a kontrollcsoportban volt a legnagyobb és a Milwa csoportban a legkisebb. A Milwával táplált sertések intramuszkuláris zsírja szignifikánsan több telített zsírsavat és kevesebb telítetlen zsírsavat tartalmazott, mint a kontroll, illetve a Tarchalskával táplált sertéseké. A borsófajtáknak kevés hatása volt a hús fizikai tulajdonságaira. Javították a víztartási kapacitását, de nem változtatták meg a színét és a könnyedségét. A Tarchalska jelentősen csökkentette az összes becsült érzékszervi tulajdonságot.

Összegzésként elmondható, hogy a borsó, különösen a színes virágú fajtái, alkalmazható a szójabab mérsékelt mennyiségű helyettesítésére a sertéstáplálás teljes ciklusában.

Forrás: The Pig Site, 2019. február 25.